1.jpg

Om Dopningsfritt Skaraborg

Missbruk av dopningspreparat är ett växande samhällsproblem. Den typiske användaren är en man mellan 18 och 34 år som styrketränar regelbundet.

Arbetet startade upp i Falköping 2008 efter att kontakt tagits mellan Falköpings kommun, polisen och träningsanläggningarna. Det framkom att användandet av dopningspreparat befarades vara mer utbrett än vad man tidigare trott. Ett avtal togs fram för att förhindra användandet av förbjudna preparat som medlemmarna på anläggningarna skriver under. Medlemmarna förbinder sin i och med avtalet att vid anmodan från personal lämna ett dopningstest inom tio dagar. Om den anmodade lämnar ett positivt svar eller inte lämnar något test blir han/hon avstängd under 24 månader på samtliga anläggningar som ingår i samarbetet. Om personen i fråga vill börja träna igen efter avstängningstiden ska ett nytt test lämnas.

Riksidrottsförbundet RF som ansvarar för dopningstester i Sverige har inte befogenhet att testa på ”vanliga” gym, utan endast på anläggningar/föreningar som är anslutna till RF. Det gör detta avtal till ett unikt arbetsverktyg för de anläggningar, som ej är RF-anslutna, som vill kunna erbjuda sima medlemmar en träningsmiljö fri från förbjudna preparat.

Syftet med vårt samarbete är att man ska kunna träna på dopningsfria anläggningar och att de som vill ha hjälp med sitt missbruk ska få den hjälp som behövs. Vi har ett samarbete med dopningsmottagningen i Örebro dit samtliga som blir avstängda hänvisas och erbjuds hjälp.

Samarbetet har efter hand vuxit och innefattar i dag samtliga Skaraborgs 15 kommuner och drygt femtio träningsanläggningar.