Avtalet

Ett avtal är framtaget som medlemmarna på träningsanläggningarna ska skriva under.Anmodan om dopningstest     212 Kb

Anmodansblankett som ska användas som ett hjälpmedel vid anmodan.

 
Avtalet   315 Kb 
Avtalsblankett som ska skrivas under av samtliga medlemmar på träningsanläggningar.
Affisch kvinnliga bieffekter     1772 Kb
 
Affisch manliga bieffekter     1739 Kb


Karlsborgs Lyftarklubb.