2.jpg

Ett dopningsfritt Skaraborg

Dopningsfritt Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs kommuner, träningsanläggningar, polisen, folkhälsoenheten.

Samarbetet syftar till att försvåra användandet av dopningspreparat. Ett avtal är framtaget som skrivs på av medlemmarna på anläggningarna och som möjliggör dopningstester. Avtalet är ett unikt arbetsverktyg för anläggningarna och ett sätt att kunna erbjuda dopningsfria träningsmiljöer. Avtalet ger möjlighet att stänga av de som använder dopningspreparat, på de anläggningar som ingår i samarbetet under 24 månader. Alla som stängs av erbjuds kontakt med dopningsmottagningen i Örebro. Drygt 50 träningsanläggningar i Skaraborgs 15 kommuner ingår i samarbetet.

Kontakt:
Bengt Nilsson
Drogförebyggande samordnare
Falköpings kommun
0515-88 52 65
bengt.nilsson@falkoping.se


Jonas Karlsson, krönikör på SVT-sporten, föreläste om dopning och belyste problemet på många intressanta sätt.

Vår monter på Arena Skövde.